مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت از دیدگاه جامعه شناسی

1. مهاجرت از دیدگاه جامعه شناسی ملاکهایی که همواره در تعریف مهاجرت از دیدگاه جمعیت شناسی و جامعه شناسی لحاظ می شود عبارتند از: زمان، فاصله و انگیزه. بلند مدت بودن زمان، جابجایی انسانها، یکی از مهمترین ملاکها و شاخصهای مهاجرت در مباحث جامعه شناسی و جمعیت شناختی محسوب می ادامه مطلب…

By 92, ago
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

استرلیا ششمین كشور بزرگ جهان است

درخت رکوع : در جنگلی در نزدیکی شهر سیدنی درختی یافت شده است که انسانی را در حال رکوع برای بیننده تداعی می کند نکته جالب تر اینکه این درخت روبه کعبه رکوع می کند .   استرالیا، سرزمین کانگوروها استرلیا ششمین كشور بزرگ جهان است. این سرزمین ۵۰ درصد ادامه مطلب…

By 92, ago
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

چند کشور برتر برای اقامت از طریق سرمایه گذاری

۷ کشور برتر برای اقامت از طریق سرمایه گذاری اگر شما هم پول نقد دارید و می خواهید با چند کشور برتر برای اقامت از طریق سرمایه گذاری آشنا شوید با ما همراه شوید تا ۷ کشور خوب را با بودجه و سرمایه تان معرفی کنیم.   همچنان که کشورهای خاور میانه ادامه مطلب…

By 92, ago
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

بازرگانی خارجی

بازرگانی موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راه­های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس ادامه مطلب…

By 92, ago
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

عوامل جذب كننده خارجي

عوامل جذب كننده خارجي: عوامل جذب كننده‌ي خارجي از قبيل امنيت شغلي، امكانات تحصيلي، آزادي‌هاي فردي و … در پژوهشي ديگر اين عوامل به 5 دسته تقسيم شده است. 1- عوامل اقتصادي: نابرابري‌هاي دستمزدها، درآمدها و امكانات سنجي تحصيل درآمد بيشتر، سبب گريز نيروهاي انساني ماهر از كشورهاي توسعه نيافته ادامه مطلب…

By 92, ago